top of page
OleIvars Logo m skygge hvit.png

PERSONVERN

About

Ole Ivars DA er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

 

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Kontaktinformasjon: navn, epostadresse.

Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Smat teknisk informasjon om enheten du bruker.

Cookies: se vår informasjon om cookies.

 

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste

Vi bruker dine personopplysninger til å levere deg vår nyhetsbrev som du selv har meldt deg på. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjon vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å melde deg av nyhetsbrevet.

 

Tredjeparts elementer

På vår nettside finnes «like» knapper for sosiale-medier som FaceBook, Instagram, YouTube, Spotify, Tidal, I-tunes. Vi har ikke kontroll over potensiale cookies som kan bli plassert via disse nettsiden. Du må selv lese og forstå deres egne personvernerklæringer.

 

 

 

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

 

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personvernopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakt eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

 

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for enkel personvernerklæring fra gdprcontrol.no
Vi vil også informere om at vi pr. dags dato 01.09.2022 ikke har verken nyhetsbrev, eller kontaktskjema på våre nettsider. Vi begrunner derfor vår personvernerklæring «bedre føre var»
 

 

Kontakt informasjon.
Ole Ivars DA.
epost: oleivars@oleivars.no
www.oleivars.no

bottom of page